Prsten moci - J. R. R. Tolkien

This quote was added by user78990
Tři prsteny pro krále elfů pod nebem. Sedm trpaslíkům v síních z kamene. Devět mužům, každý je k smrti odsouzen. Jeden pro Temného pána, jenž dlí na trůně v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem. Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže, Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. V zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
m1ichal 68.21 97.9%
m1ichal 65.25 97.9%
m1ichal 64.89 94.8%
m1ichal 64.62 96.8%
m1ichal 64.41 97.1%
m1ichal 64.27 95.4%
m1ichal 63.46 95.1%
m1ichal 62.50 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
m1ichal 64.27 95.4%
m1ichal 68.21 97.9%
m1ichal 63.46 95.1%
m1ichal 55.37 91.2%
m1ichal 64.89 94.8%
m1ichal 64.62 96.8%
m1ichal 65.25 97.9%
m1ichal 62.50 96.2%