Pippi Långstrump - Astrid Lindgren

This quote was added by mafuso
Hennes hår hade samma färg som en morot och var flätat i två hårda flätor som stod rätt ut. Hennes näsa hade samma fason som en mycket liten potatis, och den var alldeles prickig av fräknar. Under näsan satt en verkligen mycket bred mun med friska, vita tänder. Hennes klänning var rätt egendomlig. Pippi hade själv sytt den. Det var meningen, att den skulle bli blå, men det blå tyget räckte inte, så Pippi fick lov att sy dit lite röda tygbitar här och där.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 109.29 96.8%
mafuso 106.95 99.1%
frankfrallannilsson 105.97 96.8%
mafuso 105.92 98.5%
mafuso 105.72 98.9%
mafuso 105.52 97.9%
mafuso 104.91 97.0%
mafuso 104.52 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 109.29 96.8%
mafuso 104.52 98.1%
mafuso 105.92 98.5%
mafuso 104.91 97.0%
mafuso 105.52 97.9%
mafuso 96.13 96.0%
frankfrallannilsson 94.15 96.0%
glykolysen 74.91 93.9%