Brott och straff - Fjodor Dostojevskij

This quote was added by mafuso
Hon hade inte väntat sig att rummet skulle vara fullt av folk och därför blev hon inte bara förlägen utan också alldeles förvirrad som en barnunge och gjorde rentav en rörelse som för att dra sig tillbaka.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 121.37 99.0%
frankfrallannilsson 121.05 100%
mafuso 119.42 100%
frankfrallannilsson 119.23 100%
mafuso 118.84 100%
frankfrallannilsson 118.70 98.1%
mafuso 117.70 100%
frankfrallannilsson 116.38 98.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
ameliahn 74.37 98.1%
mafuso 106.96 99.5%
mafuso 111.82 99.5%
colemakdh 77.35 95.3%
s_time 55.16 95.8%
ri_ga 77.09 86.2%
frankfrallannilsson 116.38 98.6%
frankfrallannilsson 118.70 98.1%