Life is too short to be a frikandelbroodje. - Luuk Quotes

This quote was added by myself
Life is too short to be a frikandelbroodje. Ik vind dit een mooi voorbeeld van een quote die je een grote zelfboost geeft. Ik bedoel hier namelijk mee te zeggen dat jij de frikandel zelf bent en het bladerdeeg en de saus je dekmantels. Life is too short to be a frikandelbroodje bedoel ik eigenlijk mee te zeggen: Het leven is te kort om jezelf gevangen te houden tussen alle verplichtingen en gevoelens. Ik heb deze quote zelf bedacht toen ik zelf een frikandelbroodje aan het eten was.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
whitegraphite 53.58 88.9%
user82606 50.68 89.0%
lindaopinternet 46.25 97.6%
user84257 22.05 94.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84257 22.05 94.0%
whitegraphite 53.58 88.9%
lindaopinternet 46.25 97.6%
user82606 50.68 89.0%