Life is too short to be a frikandelbroodje. - Luuk Quotes

This quote was added by myself
Life is too short to be a frikandelbroodje. Ik vind dit een mooi voorbeeld van een quote die je een grote zelfboost geeft. Ik bedoel hier namelijk mee te zeggen dat jij de frikandel zelf bent en het bladerdeeg en de saus je dekmantels. Life is too short to be a frikandelbroodje bedoel ik eigenlijk mee te zeggen: Het leven is te kort om jezelf gevangen te houden tussen alle verplichtingen en gevoelens. Ik heb deze quote zelf bedacht toen ik zelf een frikandelbroodje aan het eten was.

Train on this quote


Rate this quote:
4.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
pisum18 97.02 96.4%
basthijssen 86.64 94.4%
pisum18 86.29 97.8%
basthijssen 86.07 96.8%
basthijssen 85.38 96.8%
basthijssen 84.91 96.6%
basthijssen 84.76 96.2%
basthijssen 84.60 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
basthijssen 83.73 93.5%
basthijssen 78.56 95.1%
basthijssen 78.44 92.6%
basthijssen 78.91 95.1%
basthijssen 86.07 96.8%
basthijssen 73.47 93.5%
basthijssen 85.38 96.8%
basthijssen 81.28 94.0%