Винска подлога (из књиге Филозофија вина) - Бела Хамваш

This quote was added by abvgd
Најједноставнија винска подлога јесте димљена сланина с хлебом и зеленом паприком. Најједноставнија, али истовремено и класична винска подлога, чија величајност, док вино рађа, никада неће минути. Сличну овој подлози знам само ону с југа, тамо је она, разуме се, прилагођена природи јужних вина: печена риба, хлеб, маслине. Ако уз то има још и овчијег сира, ја велим да бих у таквој аскези недељама могао да живим.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
abvgd 64.21 92.8%
abvgd 61.53 93.5%
nevena.miladino 30.48 96.3%
nevena.miladino 28.87 96.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
nevena.miladino 30.48 96.3%
nevena.miladino 28.87 96.5%
abvgd 64.21 92.8%
abvgd 61.53 93.5%