Karen blixen

This quote was added by marc3
Da den gamle mand levede, ønskede vi ham død, men nu, da han er borte, er det tomt, og vi ville gerne have ham tilbage. Det tjener til at lære os, at der for ethvert menneske, som vi møder i livet, dog burde findes en plads i vor egen tankeverden, - som for et træ, som vi planter i vor have, eller et møbel, som vi stiller op i vore stuer. Det er dog vist bedre at bevare dem og søge at gøre brug af dem der, end at kaste dem alle fra os, og ende med at stå i en nøgen have og et tomt hus.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
frk_nuttersen 103.48 98.8%
frk_nuttersen 101.85 99.0%
frk_nuttersen 97.20 98.4%
prodino 94.94 99.4%
cim 89.22 98.2%
minhemil01 89.04 96.8%
prodino 87.68 98.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 45.64 91.1%
user83106 62.57 92.5%
user76946 35.32 91.8%
user76946 32.26 93.2%
minhemil01 89.04 96.8%
minhemil01 80.55 95.7%
xei 72.37 96.8%
xei 63.45 94.8%