Dronning Margrethe 2, om påskekrisen 1920

This quote was added by marc3
Jeg tror ikke, Kongen havde den mest loyale statsminister, man kan tænke sig. Der var ikke bare god vilje fra den side. Zahle kunne have været en klogere rådgiver for Kongen. Statsministeren havde ret, men han var ikke i sin bedste ret.

Train on this quote


Rate this quote:
3.2 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
freezed 101.63 99.2%
growgor 101.07 100%
freezed 97.05 97.9%
jelloz300989 95.14 99.6%
freezed 94.33 90.5%
growgor 92.67 97.9%
cim 90.44 99.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 47.28 90.5%
minhemil01 50.60 91.1%
minhemil01 51.56 93.3%
minhemil01 48.54 95.5%
minhemil01 31.19 92.5%
user76946 27.54 95.9%
minhemil01 18.65 89.7%
minhemil01 76.77 94.8%