Billie Eilish- No Time To Die

This quote was added by itsnotyah
Ik had moeten weten, dat ik alleen weg zou gaan. Dit laat gewoon zien dat het bloed dat je bloedt slechts het bloed is dat je verschuldigd bent. We waren een paar, toch zag ik je daar. Te veel om te verdragen, je was mijn leven maar het leven is verre van eerlijk.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
raenay 100.08 97.8%
njits2 80.73 97.4%
njits2 76.65 97.1%
ccuy 75.81 98.5%
njits2 75.50 98.1%
njits2 73.05 95.0%
njits2 72.84 96%
njits2 72.61 94.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
annonymous14 60.92 84.9%
sannedek 62.26 93.4%
ccuy 70.50 97.4%
njits2 71.73 92.6%
ccuy 75.81 98.5%
basthijssen 70.77 94.0%
trax0r 58.49 96%
unreal939 54.61 95.7%