İçeriden Kıyıdan Konuşmalar - Ece Temelkuran

This quote was added by ayse35
Galiba en çok hüzünlü kadınlara ya da kadınların hüzünlü anlarına baktım. Sakin bir su gibi aktıkları ya da durdukları o anlar... Erkeklerin asla göremeyecekleri, ne yapılır bilemeyecekleri o anlar büyüledi beni. O anları yazmak, bilinmeyen bir gezegenden haber vermek gibi. Galiba hep öyle olacak. Kadınlık ve kadınlar çok uzun bir hikaye nasılsa. Onlar yazılsa bile hep hiç bitmeyecek.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
raptusmentis 71.20 97.2%
shiningfinger 68.40 90.7%
raptusmentis 68.01 98.5%
raptusmentis 67.37 96.0%
raptusmentis 67.33 97%
raptusmentis 67.12 98.7%
raptusmentis 66.18 98.5%
raptusmentis 65.59 98.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 71.20 97.2%
raptusmentis 67.33 97%
raptusmentis 68.01 98.5%
raptusmentis 66.18 98.5%
raptusmentis 63.65 97.2%
raptusmentis 67.12 98.7%
raptusmentis 67.37 96.0%
raptusmentis 62.18 96.8%