Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu

This quote was added by ayse35
Sevgi ve aşk kadının olmazsa olmazıdır. Sadece cinsellik kadın ruhunu doyurmaya yetmez. Sevgi ve ilgi görmeyen kadın giderek mahzunlaşır, gerginleşir ve bambaşka bir kişilik kazanır. Zamanla kadınlığını kaybeder. Cinsiyetsiz, her şeye negatif bakan, omzunda kara kuru kuşlarla dolaşan bir varlığa döner.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
maets 73.07 89.1%
raptusmentis 73.06 100%
raptusmentis 72.24 99.0%
raptusmentis 68.90 96.8%
daddy_han 67.20 91.8%
raptusmentis 67.13 99.3%
raptusmentis 66.29 99.3%
raptusmentis 66.24 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 72.24 99.0%
user237478 21.44 81.0%
raptusmentis 73.06 100%
raptusmentis 68.90 96.8%
raptusmentis 66.24 96.2%
ayse35 45.43 95.0%
raptusmentis 58.20 100%
raptusmentis 66.29 99.3%