Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu

This quote was added by ayse35
İnsan dediğin böyledir, evinde öğrendiği ana dille yaşar hayatını. Sonradan öğrendiklerimiz süs gibi durur zihnimizde. Anamızdan, babamızdan ne gördüysek, hangi duygu ana dilimizi yazdıysa hayatımıza hep o duygular egemen olur.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
daddy_han 81.32 97.0%
raptusmentis 69.45 98.3%
shiningfinger 65.78 89.4%
raptusmentis 63.75 98.3%
raptusmentis 63.38 97.0%
maets 60.67 88.7%
raptusmentis 59.97 96.6%
maets 57.36 89.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 41.14 98.7%
raptusmentis 59.97 96.6%
raptusmentis 69.45 98.3%
raptusmentis 63.75 98.3%
raptusmentis 63.38 97.0%
raptusmentis 55.21 95.0%
shiningfinger 65.78 89.4%
raptusmentis 54.75 95%