Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu

This quote was added by ayse35
Hayat bazen nasıl da unutturuyor bize ölümü. Ama iyi ki de unutturuyor. Ölümü en çok hayata bir amaçla bağlananlar unutur. Zaten biz hayata bir anlam katamazsak yaşamak pek de anlamlı değil ki...

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
raptusmentis 75.81 99.0%
raptusmentis 63.22 99.5%
raptusmentis 62.58 96.5%
raptusmentis 62.30 97.5%
profiterolll 57.17 99.5%
rtx3090ti 54.59 93.8%
raptusmentis 53.17 95.1%
raptusmentis 50.96 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 50.10 100%
raptusmentis 45.82 96.1%
raptusmentis 46.25 96.5%
raptusmentis 43.53 95.6%
raptusmentis 53.17 95.1%
kazu1234 30.17 93.8%
raptusmentis 75.81 99.0%
raptusmentis 63.22 99.5%