Антоан Вато господину де Жилијену

This quote was added by abvgd
Господине! Враћам Вам велику прву књигу Списа Леонарда да Винчија и истовремено Вам најискреније захваљујем на њој. Што се тиче рукописа писама П. Рубенса, задржаћу их још мало, ако Вам то није непријатно, јер их још нисам прочитао.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
abvgd 63.46 96.3%
nevena.miladino 32.65 97.9%
nevena.miladino 30.49 95.5%
nevena.miladino 28.14 95.1%
nevena.miladino 26.24 89.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
nevena.miladino 28.14 95.1%
nevena.miladino 30.49 95.5%
nevena.miladino 32.65 97.9%
nevena.miladino 26.24 89.7%
abvgd 63.46 96.3%