Оноре Фрагонар о Италији

This quote was added by abvgd
Микеланђелова енергија ме је ужаснула. Осетио сам нешто што не умем да изразим. Кад сам видео Рафаелове лепоте, заплакао сам и кичица ми је испала из руке. Онда сам неколико месеци провео не радећи ништа, док нисам почео да проучавам сликаре који су ми дали наду да ћу једног дана моћи да се мерим с њима.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
abvgd 71.59 94.4%
nevena.miladino 31.00 97.8%
nevena.miladino 31.00 91.3%
nevena.miladino 27.02 89.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
nevena.miladino 27.02 89.0%
nevena.miladino 31.00 91.3%
nevena.miladino 31.00 97.8%
abvgd 71.59 94.4%