Noord-Afrikaans kookboek - Hilaire Walden

This quote was added by stuiter
Harissa, soms ook arissa genoemd, is een hete pasta op basis van rode pepers. Het mengsel wordt in de eerste plaats met Tunesië geassocieerd, maar wordt ook in Algerije en Marokko gebruikt. Het wordt als een soort saus op tafel gezet (in een klein schaaltje met een klein lepeltje), maar wordt ook toegevoegd aan vlees- en groentegerechten, vissoepen met saffraan, stoofpotten, paprika's en tomaten.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
basthijssen 80.72 95.7%
basthijssen 77.26 96.6%
basthijssen 76.72 98.0%
basthijssen 76.40 96.8%
basthijssen 74.40 96.4%
pisum18 74.03 95.7%
basthijssen 73.88 92.4%
basthijssen 73.66 95.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user99113 20.12 93.9%
user892912 51.03 93.4%
basthijssen 80.72 95.7%
user892912 62.14 95.7%
basthijssen 72.05 96.1%
violet1991 32.71 96.4%
thefiretower18 58.05 97.1%
coolio123 41.30 96.4%