Te gek om los te lopen - Bram Bakker

This quote was added by stuiter
Als kleine jongen had ik twee 'gekke' ooms, die allebei een tijd in een zogenaamde therapeutische gemeenschap verbleven. Omdat ik niks van de door mijn ouders gerapporteerde gekkigheid waarnam, en hen juist veel leuker vond dan andere ooms, ontstond al op jonge leeftijd een fascinatie voor psychiatrie.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hwefy 99.59 98.4%
basthijssen 83.24 94.4%
basthijssen 82.91 96.5%
basthijssen 82.36 95.6%
basthijssen 82.19 94.4%
basthijssen 81.84 92.7%
user892912 81.35 97.1%
basthijssen 80.14 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
hwefy 99.59 98.4%
user391790 69.43 93.2%
user892912 81.35 97.1%
localbisexual 66.11 89.7%
sannedek 57.86 95.9%
greeneco32 60.68 96.8%
user899781 55.40 89.9%
user892912 68.67 96.5%