Te gek om los te lopen - Bram Bakker

This quote was added by stuiter
Als kleine jongen had ik twee 'gekke' ooms, die allebei een tijd in een zogenaamde therapeutische gemeenschap verbleven. Omdat ik niks van de door mijn ouders gerapporteerde gekkigheid waarnam, en hen juist veel leuker vond dan andere ooms, ontstond al op jonge leeftijd een fascinatie voor psychiatrie.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hwefy 99.59 98.4%
user788344 88.36 99.0%
jazz_trumpetgirl 83.75 98.1%
basthijssen 83.24 94.4%
jazz_trumpetgirl 83.00 97.4%
basthijssen 82.91 96.5%
basthijssen 82.36 95.6%
basthijssen 82.19 94.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
elmapz 46.19 96.8%
user990044 62.31 98.4%
tov3n 39.88 89.5%
kresent00 37.13 90.7%
peachflavoredrings 48.45 85.6%
digits 57.41 98.4%
typecast_1 35.94 98.7%
username153928 54.45 93.9%