Te gek om los te lopen - Bram Bakker

This quote was added by stuiter
In mijn puberteid waren Jan Foudraine en Frank van Ree mijn psychiatrische idolen. Foudraine schreef een bestseller, Wie is van hout, waarvan ik als belangrijkste boodschap begreep dat gekte best te doorgronden valt, als je maar flink je best doet. Het was de tijd van de antipsychiatrie, een stroming vol idealen die tenminste een frisse bries door de stoffige gestichten blies.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
pisum18 93.14 97.2%
basthijssen 81.01 97.7%
basthijssen 80.71 97.7%
basthijssen 80.58 95.5%
basthijssen 74.79 93.8%
basthijssen 73.77 93.8%
turris555 72.51 96.4%
basthijssen 70.34 95.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
basthijssen 80.58 95.5%
pisum18 93.14 97.2%
szander 32.43 95.2%
szander 48.51 97.7%
basthijssen 81.01 97.7%
basthijssen 80.71 97.7%
basthijssen 73.77 93.8%
basthijssen 74.79 93.8%