Манастир Грачаница

This quote was added by abvgd
Манастир Грачаницу је саградио краљ Милутин 1321. године и посветио је Успењу Пресвете Богородице. Манастир се налази у селу Грачаница, 10 км удаљен од Приштине. Манастир припада Епархији рашко-призренској Српске православне цркве и представља непокретно културно добро као споменик културе од изузетног значаја.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
abvgd 63.85 95.4%
nevena.miladino 26.50 90.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
nevena.miladino 26.50 90.9%
abvgd 63.85 95.4%