Stopařův průvodce po Galaxii - Douglas Adams

This quote was added by fina42
Stopařův průvodce Galaxií měl v době, které z legrace říkáme minulost, hodně co říct k problému paralelních vesmírů. Pro všechny, kdo nedosahují úrovně Pokročilého Boha, je z toho ovšem srozumitelné velmi málo. A poněvadž je nyní prokázáno, že všichni známí bohové vznikli dobrou třímilióntinu vteřiny po začátku vesmíru, a ne týden před tím, jak obvykle tvrdívali, čeká je už tak hodně vysvětlování, takže k záležitostem kosmologie se hned tak nedostanou.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
koochan 61.60 97.0%
koochan 58.42 96.0%
filipsramek 28.67 94.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 61.60 97.0%
koochan 58.42 96.0%
filipsramek 28.67 94.0%