Maamies ja Lohikäärme - J.R.R. Tolkien

This quote was added by user636215
Nyt Giles oli kunniansa kukkuloilla. Ja hänen koiransa myös. Garmilta jäivät luvatut pieksäjäiset saamatta. Giles oli ymmärryksensä mukaan oikeudenmukainen mies, ja mielessään hän myönsi melkoisen osan kunniasta Garmille, vaikkei hän koskaan tullut ajatelleeksikaan sanoa sitä julki.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cahdexan 61.27 93.4%
laboristo 59.98 92.8%
user636215 59.67 97.9%
user636215 54.58 95.3%
aamuelina 53.05 92.2%
user636215 50.14 93.7%
erja2022 44.01 96.3%
user636215 33.34 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
erja2022 44.01 96.3%
cahdexan 61.27 93.4%
aamuelina 53.05 92.2%
user636215 33.34 99.0%
user636215 31.34 97.3%
user636215 59.67 97.9%
user636215 50.14 93.7%
laboristo 59.98 92.8%