Ülim vastutus - Jocko Willink, Leif Babin

This quote was added by bogdanzuev
Peatusime oma Humveega ühe Abramsi tanki varjus. Selle hiiglaslik relvatoru oli laskevalmis ja suunatud otse hoonele meie vastas. Ma lükkasin sõiduki raske soomustatud ukse lahti ja astusin tänavale. Kõhutunne ütles, et midagi on valesti.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bogdanzuev 103.80 96.4%
bogdanzuev 101.69 97.5%
bogdanzuev 97.57 96.4%
user505585 63.63 90.5%
user505585 61.01 96.4%
user505585 60.18 94.5%
laboristo 60.07 98.8%
fyysik 55.36 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user875662 49.08 98.3%
rickyraun 44.22 90.2%
user505585 63.63 90.5%
user505585 61.01 96.4%
fyysik 30.37 83.3%
user505585 60.18 94.5%
fyysik 51.66 89.8%
fyysik 42.74 85.6%