Karinthy Frigyes

This quote was added by novbalu
Megkaptam a világhírű grafológus véleményét az írásomról, melyben maradék nélkül jellemez, és megállapítja, hogy cinikus fráter vagyok, és nem hiszek a grafológiában. Igaza van. Tényleg nem hiszek, tehát helyes a jellemzés, tehát hiszek.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
extracher99 75.04 97.5%
extracher99 71.03 100%
user627574 57.49 95.6%
rage41 57.31 95.6%
user627574 52.51 97.1%
user627574 50.48 94.4%
user627574 50.11 96.0%
novbalu 48.93 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 57.49 95.6%
user627574 50.48 94.4%
user627574 48.01 86.0%
user627574 47.74 93.3%
user627574 50.11 96.0%
user389248 29.65 81.8%
extracher99 71.03 100%
user389248 22.90 80.1%