Sapiens - Yuval Noah Harari

This quote was added by novbalu
A tudományos forradalom nem a tudás forradalma volt. Hanem legfőképpen a tudatlanságé. A nagy felfedezés, amely a tudományos forradalmat útjára indította, annak felfedezése volt, hogy az ember nem ismeri a választ a legfontosabb kérdéseire.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
extracher99 78.74 100%
extracher99 73.43 99.6%
user627574 67.45 96.8%
user627574 64.44 98.0%
user627574 58.75 95.6%
rage41 57.51 94.1%
novbalu 56.21 96.8%
rage41 54.56 93.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user627574 58.75 95.6%
user627574 67.45 96.8%
user627574 64.44 98.0%
extracher99 78.74 100%
extracher99 73.43 99.6%
user389248 26.13 86.7%
rage41 54.56 93.4%
rage41 57.51 94.1%