Lehman Brothers - Stefano Massini

This quote was added by bogdanzuev
Teie Carrie on imetore neiu. Ta on teie ainuke tütar, keda te pole veel mehele jõudnud panna. Te võib-olla ütlete mulle selle peale, et me oleme liiga noored, aga mina vastan selle peale, et kui ma pean abielusidemed sõlmima kogu eluks, siis ma tahaksin seda teha siis, kui mul veel palju aastaid ees on ja mitte seljataga.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bogdanzuev 100.30 95%
bogdanzuev 96.59 95.3%
kek 70.75 98.8%
user505585 66.43 95.3%
laboristo 62.51 96.1%
vang0 61.83 91.8%
cahdexan 56.73 91.5%
rickyraun 55.99 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
rickyraun 55.99 96.4%
rickyraun 49.00 95.6%
user505585 66.43 95.3%
user505585 52.45 89.1%
rickyraun 40.48 87.3%
fyysik 41.27 87.6%
vang0 61.83 91.8%
kek 70.75 98.8%