Jävla John - Eva Dozzi

This quote was added by missfaxe
Ungen skriker oavbrutet, och i ögonvrån kan han se sin fru gå fram och tillbaka genom hallen med det lilla knytet över axeln. Hon klappar sonen i den blöjklädda stjärten och jollrar tröstande. Hon har vankat så där mellan köket och sovrummet sedan han kom hem, och ungen har inte skrikit mindre för det. En begynnande huvudvärk molar bakom pannan och han är trött och irriterad. Han tömmer ölglaset, tänder en cigarett och ropar: "Kan du hämta en öl till, Cyn?"

Train on this quote


Rate this quote:
3.7 out of 5 based on 11 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
eriknaslund 96.71 96.0%
mafuso 96.38 97.7%
eriknaslund 95.52 95.5%
mafuso 94.56 99.1%
eriknaslund 93.44 96.0%
mafuso 92.82 98.5%
eriknaslund 90.49 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 86.71 97.1%
mafuso 83.56 96.2%
mafuso 80.64 95.7%
mafuso 86.98 96.2%
mafuso 94.56 99.1%
mafuso 92.82 98.5%
mafuso 84.20 94.3%
mafuso 96.38 97.7%