Hemsk misstanke - Pia & Teo Hagmar

This quote was added by missfaxe
Förr var det kul att komma hem. Det är det inte längre. Huset är sålt. I stället bor han och mamma i en värdelös lägenhet som inte ens har balkong. Pål blir arg varenda gång han ser det fula hyreshuset. Grått och klumpigt ligger det där i backen med sina långa rader av smutsiga fönster. På gården finns två rostiga piskställningar som ingen använder, en sandlåda där det växer tistlar och en bänk där fyllegubbarna sitter och dricker öl.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
eindor 101.45 99.3%
eriknaslund 101.35 97.3%
eriknaslund 100.04 97.6%
eriknaslund 99.28 94.2%
kitto 98.15 98.6%
mafuso 97.70 98.0%
mafuso 97.15 97.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
mellanfil 47.57 94.4%
frankfrallannilsson 91.01 98.4%
onos 65.86 96.9%
mafuso 88.78 95.4%
mafuso 93.10 94.5%
frankfrallannilsson 63.08 93.6%
frankfrallannilsson 66.29 95.0%
frankfrallannilsson 61.79 93.2%