Hemsk misstanke - Pia & Teo Hagmar

This quote was added by missfaxe
Förr var det kul att komma hem. Det är det inte längre. Huset är sålt. I stället bor han och mamma i en värdelös lägenhet som inte ens har balkong. Pål blir arg varenda gång han ser det fula hyreshuset. Grått och klumpigt ligger det där i backen med sina långa rader av smutsiga fönster. På gården finns två rostiga piskställningar som ingen använder, en sandlåda där det växer tistlar och en bänk där fyllegubbarna sitter och dricker öl.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
eindor 101.45 99.3%
eriknaslund 101.35 97.3%
eriknaslund 100.04 97.6%
eriknaslund 99.28 94.2%
kitto 98.15 98.6%
eriknaslund 94.04 95.4%
sirkka 93.18 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
eindor 101.45 99.3%
user77759 52.08 86.0%
mafuso 88.34 95.9%
mafuso 78.45 94.6%
rackarnssnabb 20.94 93.2%
hallonoid 50.73 96.7%
hallonoid 47.27 96.7%
user79243 31.70 85.8%