Winston Churchill

This quote was added by prodino
Alt for ofte er den stille, stærke mand stille, fordi han ikke ved, hvad han skal sige, og anses for stærk, fordi han har forholdt sig tavs. Det er svært, for ikke at sige umuligt, at kritisere smukke kvinder - de forbliver smukke kvinder, og kritikken preller af. Et kompromis er kunsten at dele en kage, så alle tror, at de har fået det største stykke.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


user40335 7 years, 1 month ago
Stærke, tavse mænd bliver ofte anset for at være kloge, fordi de tier i stedet for at sige noget dumt, og hvis de er kloge, viser de ugerne deres styrke og får derved et præg af uovervindelighed. Smukke kvinder, skal altid gøre en ekstra indsats for ikke blive anset for at være dumme. Et kompromis er bedst, hvis ingen føler sig snydt.

Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
sabotageexe 96.98 95.4%
cim 95.70 98.9%
brorjk 93.92 96.7%
minhemil01 90.60 96.5%
minhemil01 90.03 95.7%
user67223 89.43 99.2%
user67223 88.88 99.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
stefold 57.09 92.0%
minhemil01 82.81 96.0%
user76946 39.59 94.9%
sabotageexe 96.98 95.4%
sabotageexe 85.99 94.7%
uller 48.78 83.9%
user83106 68.92 97.3%
user83106 64.48 95.4%