Multi-interpretabel - Hans Teeuwen

This quote was added by vickonl
Een mening kan beledigend zijn, als ik mijn mening geef, dan kan dat voor iemand anders beledigend zijn, bovendien is belediging voor sommige mensen gewoon een waarheid die ze liever niet willen horen. En dat zou dan kunnen betekenen van oh dan mogen we daar niet over praten want dat is beledigend. Dat is heel erg multi-interpretabel.

Train on this quote


Rate this quote:
4.0 out of 5 based on 22 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


hhanz 1 year, 8 months ago
Ik weet niet of dit grammaticaal juist is, wat ik wel weet is dat de originele quote grammaticaal gezien niet helemaal klopt.

Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user590498 124.25 97.4%
shiela 117.92 100%
tupacshakur 117.05 99.1%
tupacshakur 116.19 98.8%
user590498 114.61 96.3%
tupacshakur 110.85 96%
toet 109.39 99.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
turris 58.81 99.1%
turris 63.51 95.2%
turris 65.38 96.6%
909rat 57.70 91.1%
turris 36.79 99.4%
turris 18.67 87.6%
myself 61.73 98.2%
myself 64.21 99.1%