Varje dag - Demon Nicklas

This quote was added by user28373
Det var en gång en man som bodde i ett hus på landet. När han vaknade var han inte där utan hos sin fru. Det var inte så bra men han började att gå och kom slutligen fram till hans hus. Och sedan levde han lycklig i alla sina dagar.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2.3 out of 5 based on 11 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


mawild 7 years, 2 months ago
Lite virrigt. Nyfiken på varför han inte bodde med sin fru. Äktenskaps problem kanske ;).
niil 7 years, 4 months ago
Defaq did I just read?

Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user38903 137.79 99.1%
kitto 121.38 99.1%
manipeaci 104.43 96.7%
tornado 101.70 99.1%
tornado 96.10 98.3%
ciscoheat 95.60 100%
user53673 93.05 78.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
mangero 52.55 97.9%
lero5807 36.99 89.7%
mangero 53.24 96.3%
correctposj 20.62 92.9%
correctposj 20.13 93.2%
eirikirs 66.46 95.9%
eirikirs 64.77 97.5%