Hüljatud - Victor Hugo

This quote was added by user32977
Ülimaks õnneks elus on veendumus, et ollakse armastatud, armastatud iseenda isiku pärast, ütleme õigemini: armastatud, hoolimata iseenda isikust.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
pongand 92.95 97.3%
geexbox 90.54 97.3%
martinkr 88.92 100%
user779938 79.48 95.4%
user779938 78.54 96.7%
user779938 76.77 96.0%
pongand 76.15 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user779938 79.48 95.4%
user779938 76.77 96.0%
user779938 78.54 96.7%
user779938 72.96 94.8%
user779938 74.49 95.4%
martinkr 88.92 100%
mrprx 59.71 89.6%