Maag - John Fowles

This quote was added by user32977
Ükskord palju hiljem ma mõistsin, miks mõned mehed, näiteks võidusõitjad ja teised nendetaolised muutuvad kiiruse narkomaanideks. Meie hulgas on inimesi, kes eales ei näe surma enda ees, vaid alati ainult selja taga: see varitseb igas peatumise ja järelemõtlemise hetkes.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
cheatbot03 156.79 93.8%
martinkr 93.57 100%
geexbox 87.90 99.3%
pongand 83.61 96.4%
pongand 79.48 94.8%
user779938 79.06 98.9%
geexbox 78.79 95.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
cheatbot03 156.79 93.8%
eventlogging 170.00 100%
user779938 78.60 97.5%
user779938 64.56 90.9%
user779938 77.17 95.1%
user779938 66.17 92.2%
user779938 79.06 98.9%
old_cake 52.19 97.5%