Anonüümne

This quote was added by user32977
Kui ma saaksin sulle sünnipäevaks terve maailma kinkida, teeksin ma seda, koos ookeani täis delfiinidega ja kõrbetega, mis laiuvad kümnete tuhandete kilomeetrite kaugusele. Pakiksin ta vikerkaarde ja kaunistaksin säravate tähtedega.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 131.46 99.1%
pongand 84.57 95.1%
geexbox 77.59 93.9%
pongand 76.80 93.6%
user779938 74.69 98.3%
kaur 71.00 88.9%
user779938 67.07 93.5%
user779938 67.03 93.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
pongand 84.57 95.1%
pongand 76.80 93.6%
user779938 74.69 98.3%
user779938 67.03 93.9%
user779938 64.67 91.7%
user779938 64.67 92.8%
user779938 67.07 93.5%
glevion 131.46 99.1%