Herman Hesse

This quote was added by iilisev
Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bježiš od nje. Ne moraš bježati, ne moraš je se bojati. Moraš voljeti... Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bježati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time...

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
nightdevil 133.92 95.0%
iki98 82.17 95.5%
mentoly 76.88 96.4%
shimijimito 68.98 97.0%
user527211 64.65 89.2%
user60533 63.46 96.7%
davbuz 60.92 93.5%
housemousealex 57.48 98.1%
toxicjooker 56.83 98.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
mentoly 76.88 96.4%
user71102 23.79 94.2%
user71102 26.72 93.9%
user69828 38.02 93.5%
user69828 38.76 93.3%
user69828 27.97 90.6%
zlaki 46.98 95.1%