Muž v troubě jí na horách jeleny_1 - Unibul Han

This quote was added by miya
Když jsme dorazili na Vykutálené pobřeží, již se setmělo. První, co jsem v té tmě nahmátl, byla tvoje ruka. Ale tehdy jsem tomu nevěnoval pozornost, vybavil jsem si ten dotek až o mnoho let později. Poté jsem již nahmatal normálně bágl a věci uvnitř - chleba ze supermarketu, kartáček a triko na převlečení. Vidět nebylo ani na špičku vlastního nosu, žít se dalo jen po hmatu. Všechno bylo najednou neznámé. Ani ten pecen chleba nedával smysl, co to vlastně je?

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 130.50 96.8%
user66168 119.33 96.4%
oxyd 113.14 98.3%
v1ceversa 84.16 97.5%
h3nza3 70.78 94.1%
dandywine1 69.27 95.6%
halloweenjack 68.81 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
halloweenjack 68.81 95.2%
locomotion22 35.94 87.5%
user78990 51.14 99.1%
user78990 47.80 95.1%
user78990 40.69 92.9%
user79107 52.83 97.1%
user78990 48.17 96.0%
user78990 46.66 96.9%