Láska! - Sebastian Hamet

This quote was added by petrach95
Další jizva v srdci kterou ani čas nespraví. Nemá cenu je počítat protože než se naděju, bude jich nespočet. Všechno je jinak než bylo, horší. Všechno se mění, nikdy nic nebude jako dřív, a já pomalu ztrácím sílu. Láska je lék, ale taky největší inkvizitor a vrah.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
locky 61.36 97.3%
user50410 44.13 98.5%
user50410 43.70 99.6%
user50410 41.27 97.7%
user50410 39.69 98.9%
user50410 37.27 98.9%
zdendys89 37.17 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
locky 61.36 97.3%
user50410 44.13 98.5%
user50410 37.27 98.9%
user50410 41.27 97.7%
user50410 28.43 93.6%
user50410 43.70 99.6%
user50410 39.69 98.9%