Autoportret într-o oglindă spartă - Octavian Paler

This quote was added by user65
Cred că dragostea ne ridică în proprii noștri ochi. Și cât de mult ai vrea să fii așa cum te vede celălalt! Ai dori, și chiar încerci, să micșorezi distanța dintre ceea ce știi că ești în realitate și ceea ce intuiești că vede în tine cel pe care-l iubești.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
alffy 88.32 95.5%
hodor_1234 85.53 95.9%
hodor_1234 84.33 98.5%
muchinchai 78.14 99.6%
muchinchai 75.74 97.3%
sixesburn 75.53 97.0%
muchinchai 75.44 98.5%
muchinchai 75.42 99.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
alex.comann 30.13 91.8%
alffy 88.32 95.5%
muchinchai 73.68 98.5%
muchinchai 75.74 97.3%
muchinchai 75.44 98.5%
muchinchai 68.46 95.9%
muchinchai 71.16 98.5%
muchinchai 75.42 99.6%