Despre lucrurile cu adevărat importante - Alexandru Paleologu

This quote was added by user65
Prostia este eternă și invincibilă; e o hidră cu nenumărate capete care cresc la loc de câte ori le tai, de aceea trebuiesc tăiate mereu cu acizii inteligenței, pentru a o ține în șah; e tot ce se poate face contra ei.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
alffy 101.43 99.5%
hodor_1234 99.76 98.6%
hodor_1234 90.90 97.8%
muchinchai 84.44 100%
ciradu 83.31 99.1%
muchinchai 80.03 99.5%
muchinchai 79.81 99.1%
muchinchai 78.79 97.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
alex.comann 31.50 93.2%
alffy 101.43 99.5%
muchinchai 78.79 97.3%
muchinchai 77.82 96.5%
manuelnacre 69.23 96.5%
muchinchai 79.81 99.1%
muchinchai 78.53 98.6%
muchinchai 69.40 94.4%