Despre lucrurile cu adevărat importante - Alexandru Paleologu

This quote was added by user65
Prostia este eternă și invincibilă; e o hidră cu nenumărate capete care cresc la loc de câte ori le tai, de aceea trebuiesc tăiate mereu cu acizii inteligenței, pentru a o ține în șah; e tot ce se poate face contra ei.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
yierstem 101.56 95.2%
alffy 101.43 99.5%
hodor_1234 99.76 98.6%
yierstem 99.05 96.0%
yierstem 94.95 96.5%
yierstem 93.50 94.0%
yierstem 93.47 93.2%
yierstem 92.09 93.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
yierstem 99.05 96.0%
yierstem 93.47 93.2%
yierstem 101.56 95.2%
yierstem 92.09 93.6%
yierstem 93.50 94.0%
yierstem 94.95 96.5%
alex.comann 31.50 93.2%
alffy 101.43 99.5%