Dragostea - Alain de Botton

This quote was added by lazarsaineanu
Dragostea își dezvăluie nebunia prin refuzul de a accepta normalitatea inerentă a persoanei iubite. De aceea îndrăgostiții par plicticoși celor din jur. Pentru că numai trupul este deschis vederii, îndrăgostitul își pune speranța în fidelitatea sufletului față de învelișul său, speranța că trupul deține un suflet pe potrivă, că ceea ce epiderma reprezintă se dovedește a fi ceea ce este.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ciradu 93.49 99.7%
alffy 93.43 97.0%
hodor_1234 89.27 96.5%
hodor_1234 84.98 98.2%
muchinchai 79.80 99.2%
muchinchai 76.76 98.2%
muchinchai 76.62 98.5%
muchinchai 76.47 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
alex.comann 26.35 91.3%
alffy 93.43 97.0%
muchinchai 76.47 98.0%
manuelnacre 59.48 95.6%
muchinchai 76.76 98.2%
muchinchai 73.78 98.0%
muchinchai 67.40 96.5%
muchinchai 76.62 98.5%