Păcatul împotriva Spiritului - Ioan Petru Culianu

This quote was added by lazarsaineanu
Pe la 1840, Marx și Engels puneau bazele rasismului marxist... Engels stabilea o listă a popoarelor „revoluționare” și „reacționare” din lume. Între cele din urmă se aflau cazuri disperate - ca de exemplu bascii și sârbii - pe care Engels le propunea spre rezolvare cu toată seriozitatea... prin exterminare completă!

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 81.30 98.8%
muchinchai 70.26 97.8%
muchinchai 69.27 98.1%
muchinchai 68.73 97.8%
muchinchai 68.35 97.6%
muchinchai 67.62 97.2%
muchinchai 67.02 97.5%
muchinchai 66.43 97.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
fanebabanu 37.92 97.5%
muchinchai 61.20 93.5%
fanebabanu 33.04 99.4%
user440129 23.49 90.8%
muchinchai 67.02 97.5%
muchinchai 65.99 96.4%
muchinchai 68.73 97.8%
muchinchai 66.43 97.0%