Vaclav Havel

This quote was added by lazarsaineanu
Oamenii sunt siliți să trăiască în minciună, dar pot fi siliți să o facă doar pentru că sunt capabili să trăiască astfel. Așadar acest sistem nu doar că înstrăinează umanitatea, ci, în același timp, umanitatea înstrăinată sprijină acest sistem și mărețul său plan involuntar, ca pe o imagine degenerată a propriei degenerări, ca pe o înregistrare a eșecului oamenilor ca indivizi.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
alffy 99.17 100%
yierstem 97.90 93.4%
ciradu 87.51 98.9%
alffy 82.67 93.8%
alffy 78.75 94.3%
muchinchai 74.42 98.7%
muchinchai 74.26 99.2%
muchinchai 73.66 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user3132165 54.01 94.8%
user85686 40.37 96.7%
user85686 40.62 94.8%
redmoon 58.19 96.9%
user85686 41.91 95.2%
user85686 37.08 94.8%
user85686 33.21 91.1%
user85686 0.11 95.7%