Sf. Serafim de Sarov

This quote was added by lazarsaineanu
Virtutea nu este o pară pe care s-o înghiți dintr-o dată. Căci nu este ușor ca cineva să biruiască deșertăciunile acestei lumi. Un om devine smerit, sigur și încercat numai după ce, cu ajutorul rugăciunii, suportă numeroasele ispite ce-i vin fără voia lui. Răbdarea este sârguința sufletului în lucrarea lui.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 90.55 98.1%
hodor_1234 77.57 95.1%
ciradu 76.29 99.0%
hodor_1234 74.95 95.1%
ciradu 72.41 98.1%
lazarsaineanu 48.68 97.7%
lazarsaineanu 47.85 96.1%
lazarsaineanu 47.72 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
hodor_1234 90.55 98.1%
hodor_1234 77.57 95.1%
hodor_1234 74.95 95.1%
ciradu 76.29 99.0%
ciradu 72.41 98.1%
lazarsaineanu 47.72 98.1%
Anonymous-Users 43.18 96.8%
lazarsaineanu 48.68 97.7%