Horațiu Mălăele

This quote was added by lazarsaineanu
Nu tânjesc după o perioadă a vieții mele uitându-mă îndărăt. Dar, dacă ar fi să îmi aleg un segment din trecut, evident, aș alege segmentul copilăriei, care a fost divin. S-ar putea ca timpul să-l mai fi împopoțonat puțin, dar a rămas totuși în zona divinității, pentru că atunci, de fapt, ne-am trezit.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ciradu 93.58 99.7%
hodor_1234 81.21 98.4%
alffy 81.02 95.0%
alffy 79.66 97.7%
muchinchai 78.91 98.4%
muchinchai 78.59 99.0%
hodor_1234 78.36 96.8%
ciradu 78.24 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
d.d.v. 17.65 89.1%
alffy 81.02 95.0%
alffy 79.66 97.7%
muchinchai 73.22 95.9%
muchinchai 73.12 99.3%
muchinchai 78.91 98.4%
muchinchai 70.85 97.4%
muchinchai 71.51 96.5%