Constantin Tsatsos

This quote was added by lazarsaineanu
Se spune că iubirea este oarbă. Eu cred că iubirea vede ca un adevărat linx. Nu inventează, nu imaginează virtuți care nu există. Numai că, odată cu trecerea timpului, fie că virtuțile dispar, fie că încetează să-l mai miște pe cel îndrăgostit. Nu se înșală deci, ochii iubirii. Intervine timpul și strică, uneori, grația iubitei, alteori ardoarea îndrăgostitului.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
alffy 98.38 98.9%
hodor_1234 91.21 98.6%
hodor_1234 85.87 97.8%
ciradu 84.73 97.8%
muchinchai 79.21 99.7%
muchinchai 78.06 99.7%
muchinchai 76.68 99.5%
muchinchai 75.65 98.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
alffy 98.38 98.9%
anaidya 0.00 33.3%
muchinchai 74.14 97.6%
muchinchai 73.88 98.6%
muchinchai 70.51 97.6%
muchinchai 72.86 98.1%
muchinchai 71.26 98.4%
muchinchai 68.29 96.3%