Mathias Malzieu

This quote was added by lazarsaineanu
Ne iubim ca două bețe de chibrituri. Nu vorbim, ci ne aprindem. Nu ne sărutăm, ci provocăm incendii. Cât sunt de înalt, de un metru șaizeci și șase, corpul mi-e zgâlțâit de un cutremur de pământ. Inima evadează din învelișul-închisoare, se scurge prin artere, îmi ajunge în țeastă și se preschimbă în creier. Sunt tot o inimă, de la fiecare mușchi până în vârful degetelor!

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
alffy 88.19 98.2%
alffy 85.36 96.6%
yierstem 84.75 94.2%
yierstem 81.60 92.2%
hodor_1234 77.79 96.1%
muchinchai 76.42 99.2%
muchinchai 75.02 99.5%
muchinchai 74.98 99.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
redmoon 48.79 95.4%
redmoon 51.30 98.7%
redmoon 45.12 93.7%
redmoon 42.60 92.3%
redmoon 45.54 92.6%
redmoon 43.56 94.2%
redmoon 35.68 91.7%
redmoon 40.13 94.9%