Lorelei - Ionel Teodoreanu

This quote was added by whenimhere
Știi să asculți? Auzi vântul la fereastră? Auzi păsările care pleacă și se întorc, ducând și aducând primăvara? Știi ce-i nostalgia? Privești uneori pe fereastră fără să vezi nimic? Sunt pe acolo și într-acele, fără ființă, o apropiere și o îndepărtare în preajma ta. Gândește-te la mine ca la o stea desprinsă din tine și dusă în întunericul fără fund.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
muchinchai 66.75 98.6%
muchinchai 65.79 98.3%
muchinchai 65.46 95.9%
muchinchai 65.11 97.2%
muchinchai 64.22 96.7%
muchinchai 63.07 97.8%
muchinchai 62.92 97.0%
muchinchai 62.89 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
fanebabanu 38.79 99.7%
fanebabanu 35.63 98.1%
muchinchai 62.89 96.2%
muchinchai 63.07 97.8%
muchinchai 62.10 97.8%
muchinchai 60.30 99.2%
muchinchai 66.75 98.6%
muchinchai 62.88 98.9%