Nepoznato

This quote was added by iilisev
Na svijetu se ponekad događaju i čuda. Najslabije stvorenje na svijetu jest čovjek. Njemu sve naškodi: i vjetar, i mraz, i sunce. Nebo nema usta, zato nuka čovjeka da govori o njemu. Niko na svijetu nije jači od čovjeka koji zna.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cheatbot03 167.51 100%
nightdevil 123.05 97.9%
mentoly 90.26 100%
iki98 83.05 95.0%
koochan 78.29 98.7%
4nn4 64.80 97.9%
housemousealex 57.35 99.1%
siroliver 56.34 93.5%
user85683 54.44 96.2%
kruc1 54.42 95.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
patricia.radman 35.29 100%
tropicalslumber 37.85 90.2%
tropicalslumber 32.87 83.6%
domi22 36.35 96.2%
user895532 44.86 92.0%
luneus 48.82 93.1%
luneus 43.43 89.0%
luneus 46.83 88.8%