Koniec i początek - Wisława Szymborska

This quote was added by user55182
Po każdej wojnie ktoś musi posprzątać. Jaki taki porządek sam się przecież nie zrobi. Ktoś musi zepchnąć gruzy na pobocza dróg, żeby mogły przejechać wozy pełne trupów. Ktoś musi grzęznąć w szlamie i popiele, sprężynach kanap, drzazgach szkła i krwawych szmatach. Ktoś musi przywlec belkę do podparcia ściany, ktoś oszklić okno i osadzić drzwi na zawiasach.

Train on this quote


Rate this quote:
3.2 out of 5 based on 12 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal6271 83.23 98.6%
t0mekju1ce 79.54 98.1%
jccsilver 78.81 92.4%
montezuma 74.88 97.0%
tluszcz 74.68 95.9%
smolin 71.77 91.5%
mkrzempek 70.20 100%
xkali 70.20 97.5%
jksf 68.04 97.0%
johnykuleczka 67.54 99.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
g.galileo 57.31 93.0%
g.galileo 59.91 92.0%
g.galileo 59.91 93.0%
g.galileo 61.42 93.2%
ironherald 63.19 94.7%
ironherald 65.84 96.0%
luqa 52.69 93.5%
ironherald 55.19 90.2%