Vintage. Sklep rzeczy zapomnianych - Susan Gloss

This quote was added by user50710
Dawniej, kiedy Karen mieszkała przy tej samej ulicy, często wstępowała do jej sklepu w drodze z pracy do domu. Zwykle wiedziała, co akurat dzieje się w mieście: gdzie otwarto nową restaurację, czy akurat trwa festiwal filmów kina niezależnego. Czasami wypijały pół karafki cabernet w ulubionym bistro w Machinery Row. Kiedy indziej do świtu tańczyły przy dźwiękach granej na żywo muzyki funk, pocąc się w zatłoczonym barze.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
fj00b 98.94 99.3%
t0mekju1ce 77.83 97.7%
michal6271 77.31 96.6%
t0mekju1ce 76.66 96.8%
t0mekju1ce 75.83 96.6%
montezuma 74.99 96.1%
c0il 74.85 96.6%
mmaa 73.92 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
krzysio 48.69 95.7%
grzela 41.59 90.6%
livingpharaoh 30.53 94.6%
tomtommmm 38.68 90.2%
tomtommmm 37.38 91.4%
slord 22.46 90.9%
pl2137 56.13 94.4%
t0mekju1ce 72.52 97.0%