Vintage. Sklep rzeczy zapomnianych - Susan Gloss

This quote was added by user50710
Dawniej, kiedy Karen mieszkała przy tej samej ulicy, często wstępowała do jej sklepu w drodze z pracy do domu. Zwykle wiedziała, co akurat dzieje się w mieście: gdzie otwarto nową restaurację, czy akurat trwa festiwal filmów kina niezależnego. Czasami wypijały pół karafki cabernet w ulubionym bistro w Machinery Row. Kiedy indziej do świtu tańczyły przy dźwiękach granej na żywo muzyki funk, pocąc się w zatłoczonym barze.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
fj00b 98.94 99.3%
montezuma 74.99 96.1%
c0il 74.85 96.6%
mmaa 73.92 98.1%
montezuma 72.89 95.7%
bayaz 72.61 95.1%
montezuma 72.60 96.6%
barty82 71.63 94.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
krzysiekh 48.96 94.4%
krzysiekh 46.05 94.2%
krzysiekh 49.71 96.6%
user654925 39.92 90.8%
mr-kamyk 11.32 99.1%
user394605 53.37 93.0%
montezuma 69.66 98.6%
luqa007 53.03 96.6%