V mint vérbosszú - James McTeigue

This quote fue agregado por marc3
Azt mondják, az eszme fontosabb, mint az ember, mert ő elbukhat. Elfogják, kivégzik és elfelejtik. Viszont egy eszme 400 évvel később is megváltoztathatja a világot. Láttam, milyen hatalma van az eszméknek. Láttam, hogyan gyilkolnak egy eszme nevében. És hogyan halnak meg érte. De az eszméket nem tudjuk megcsókolni, megérinteni. Az eszmék nem véreznek, nem szenvednek, nem szeretnek.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
paralysis 91.92 98.7%
hodor_1234 87.25 95.8%
hodor_1234 86.39 97.5%
hodor_1234 81.24 95.8%
sarimarton 80.05 98.5%
hodor_1234 79.53 94.1%
hodor_1234 78.38 91.2%
hodor_1234 78.14 95.3%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
dbvzr 21.07 98.7%
paralysis 91.92 98.7%
paralysis 66.46 95.3%
user90663 41.74 86.6%
user627574 53.24 96.5%
miklosabel 60.75 91.7%
user627574 51.41 95.1%
user627574 49.28 93.5%