Iskola a határon - Ottlik Géza

This quote fue agregado por marc3
Csüggedt pillanataiban kellett neki a könyv különös hatalma, amely mellesleg világrészek és évszázadok kapuit nyitotta tágra, mellesleg a humor mérhetetlen komolyságával és félisteni bátorságával állt az ember mellé, lényegében pedig nem jóakaratot és vigasztalást nyújtott, hanem erőt adott; szilárd, rádióaktív magja cselekvő szakadatlansággal sugározta a titkot: hogy az élet mégis nagyszabású dolog.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
hodor_1234 84.55 98.1%
hodor_1234 84.26 96.6%
sarimarton 82.41 96.4%
hodor_1234 82.08 95.7%
sarimarton 78.00 97.3%
hoonicat 77.03 96.4%
sarimarton 75.48 98.3%
hodor_1234 75.46 94.4%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
paralysis 72.55 95.7%
user90663 37.91 82.9%
tgt83 38.95 92.0%
trojaifanyul 60.52 95.5%
trojaifanyul 54.59 94.6%
trojaifanyul 48.96 92.0%
user627574 50.21 95.5%
miklosabel 57.47 91.4%